Povolení k pobytu

Povolení k pobytu v Turecku

Pro povolení k pobytu v Turecku musí zahraniční občané, kteří chtějí zůstat déle, než je doba stanovená vaším vízem nebo osvobozením od vízové povinnosti, nebo 90 dní navíc, získat povolení k pobytu. Existuje 6 typů povolení k pobytu pro cizince v závislosti na jejich postavení, tato povolení jsou uvedena v článcích dole.

Povolení ke krátkodobému pobytu

Cizinci, kteří splňují podmínky uvedené v článcích, budou žádat pouze o povolení ke krátkodobému pobytu.

1- Cizinci, kteří přicházejí nebo přicházejí z důvodu vědeckého výzkumu.

2- Občané cizích zemí, kteří mají nemovitost v Turecku.

3- Občané cizích zemí, kteří se chystají založit komerční investice nebo podniky.

4- Občané cizích zemí, kteří se zúčastní programu dalšího vzdělávání.

5- Cizí státní příslušníci, kteří přijedou na studentské výměnné programy, dohody, jejichž smluvní stranou je Turecká republika, nebo podobné vzdělávací účely.

6- Občané cizích zemí, kteří přijíždějí za účelem turistiky.

7- Cizinci, kteří netrpí některou z nemocí ohrožujících veřejné zdraví a přijíždějí do země za účelem léčby.

8- Občané cizích zemí, kteří musí na základě rozhodnutí správních a soudních orgánů zůstat v Turecku.

9- Cizí občané, kteří budou převedeni na povolení ke krátkodobému pobytu, pokud povolení k pobytu ztratí požadavky na pobyt.

10- Občané cizích zemí, kteří se zúčastní kurzu tureckého jazyka.

11- Cizí občané, kteří se zúčastní kurzů, jako je výzkum, školení a stáže v Turecké republice prostřednictvím veřejných institucí.

12- Studenti, kteří ukončili studium v Turecku, jsou cizí státní příslušníci, kteří se přihlásili do šesti měsíců od data ukončení studia.

13- Občané cizích zemí, kteří nepracují v Turecku, ale budou investovat ve výši a rozsahu stanoveném Radou ministrů, jakož i jejich manžel/manželka a s ní spojené dítě.

14- Občané cizích zemí, kteří jsou občany Turecké republiky Severní Kypr.

Dokumenty potřebné pro krátkodobý pobyt

1- Pas nebo podobný doklad.

2- Notářsky ověřená nájemní smlouva.

3-4 pasové fotografie

4- Zdravotní pojištění

5- Výkaz zisku a ztráty

V případě povolení ke krátkodobému pobytu mohou být v závislosti na důvodech pobytu požadovány další dodatečné dokumenty.

Povolení k rodinnému pobytu se vydává zahraničnímu manželovi/manželce organizátorů, kteří jsou přidruženi k organizátorům (občan Turecké republiky nebo občan cizí země), cizímu dítěti, které nenastoupilo do puberty, a zletilému dítěti, které je osvojeno. nebo závislý na manželovi.

Povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k pobytu na dobu neurčitou lze vydat cizím státním příslušníkům, kteří v Turecku pobývali po dobu minimálně 8 let bez přerušení as povolením k pobytu. Podmínky nutné pro získání povolení k dlouhodobému pobytu jsou uvedeny níže v článcích.

1-8 let nepřetržitého pobytu.

2- Nepobírání žádné ze sociálních dávek v posledních 3 letech.

3- Pevný příjem, který je dostatečný a pravidelný.

4- Platné aktuální zdravotní pojištění.

Dokumenty o povolení k dlouhodobému pobytu

1- Úřední dokument, který nahrazuje cestovní pas nebo pas platný minimálně 6 měsíců.

2-4 pasové fotografie

3- E-podepsaný / Orazítkovaný a podepsaný / zapečetěný dokument o tom, že v posledních 3 letech nepobíral žádnou sociální pomoc e-podepsaný / podepsaný dokument o tom, že má dostatečnou výši hmotných příjmů v období, kdy bude pobývat

4- Doklady o povolení k pobytu, které obdržel předem (fotokopie, pokud neexistují originály)

5- Soudní registrace

6- Doklad o tom, že je registrován v adresním systému (zapečetěný podepsaný dokument, který obdržíte od ředitelství obyvatelstva)

Winners Group se vždy bude snažit své investory správně a spolehlivě vést.

Porovnejte