Získajte DIČ

Získajte daňové identifikačné číslo v Turecku

Daňové číslo je základným identifikačným číslom každej registrácie a finančnej transakcie v Turecku. Všetky identifikačné čísla tureckých občanov sú automaticky ich daňové identifikačné čísla. Daňové identifikačné číslo je desaťmiestne číslo pridelené jednotlivcom.

Cudzinci by mali mať daňové číslo pre; otvorenie bankového účtu, kúpa nehnuteľnosti, predplatenie verejnoprospešných služieb, vydanie poistenia, získanie zdravotných služieb, notárske úkony, žiadosť o povolenie na pobyt atď.

Získanie daňového identifikačného čísla je jednoduchá aplikácia. Mali by ste ísť na ktorýkoľvek miestny daňový úrad a požiadať oň. Jediné dokumenty, ktoré potrebujete na túto transakciu, sú „pôvodný pas“ a „kópia pasu“. Registrácia je bezplatná. Po registrácii je vaše daňové číslo sledované aj na obrazovkách všetkých tureckých finančných inštitúcií vrátane bánk, čo znamená, že si budete môcť založiť aj bankový účet.

Táto transakcia zvyčajne trvá približne pätnásť minút. Keď dostanete svoje daňové identifikačné číslo, môžete si otvoriť svoj bankový účet a vykonávať svoje oficiálne transakcie.

Porovnaj