Splnomocnenie

Splnomocnenie

Splnomocnenie (skrátene POA) je bežne používaným nástrojom, ako sa vyhnúť nevyhnutnému, no časovo náročnému cestovaniu za procesom prevodu listu vlastníctva pri kúpe nehnuteľnosti v Turecku. Keď niekomu odovzdáte POA, v skutočnosti tým zo zákona hovoríte: „Na základe týchto právomocí môžete konať v mojom mene“ a za všetky transakcie, ktoré sa uskutočnia s vami poskytnutým POA, budete sami zodpovední. Preto sa odporúča udeliť plnú moc len profesionálnym realitným maklérom alebo registrovaným a certifikovaným právnikom. Odporúča sa tiež poskytnúť POA na obmedzené časové obdobie a len na splnomocnenia, ktoré by advokát potreboval. Dôrazne sa odporúča neuvádzať všeobecný POA, ktorý obsahuje plné právomoci.

Splnomocnenie by malo obsahovať iba splnomocnenie na nevyhnutné postupy a nič iné. To zvyčajne zahŕňa právomoc kúpiť nehnuteľnosť vo vašom mene, ako aj získať elektrické a vodovodné pripojenie.

Porovnaj