Systém zdravotnej starostlivosti

Systém zdravotnej starostlivosti v Turecku

Turecko ponúka vysokokvalitné zdravotnícke služby. Zákonné ustanovenie v Ústave Tureckej republiky objasňuje; „Každý má právo na sociálne zabezpečenie“, ktoré zabezpečuje prístup k zdravotníckym službám pre všetkých občanov. Verejné aj súkromné zdravotnícke služby sú ľahko dostupné a cenovo dostupné.

Revolučné kroky v posledných rokoch viedli k tomu, že turecký systém zdravotnej starostlivosti sa dostal do popredia na celom svete, ako aj v mnohých iných oblastiach. Zatiaľ čo zdravotnícka infraštruktúra sa rýchlo zlepšuje, kapacita lôžok sa zvyšuje s novootvorenými zdravotnými strediskami. Nárast počtu lekárov, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti s pomocou modernizácie lekárskeho vzdelávania, zvýšil úroveň odbornosti krajiny v mnohých nových oblastiach, ako sú estetické, očné a srdcové chirurgie.

Porovnaj