Oturma izni

Türkiye'de Oturma İzni

Türkiye'de ikamet izni için, vize veya vize muafiyetiniz tarafından belirlenen süreden daha uzun veya fazladan 90 gün kalmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların ikamet tezkeresi alması gerekir. Yabancılar için statülerine göre 6 çeşit ikamet tezkeresi bulunmaktadır, bu izinler alttaki maddelerde belirtilmiştir.

Kısa Dönem Oturma İzni

Maddelerde belirtilen kısma uyan yabancı uyruklu vatandaşlar sadece kısa dönem ikamet izni başvurusu yapacaklardır.

1- Bilimsel araştırma amacıyla gelen veya gelen yabancılar.

2- Türkiye'de taşınmazı bulunan yabancı ülke vatandaşları.

3- Ticari yatırım veya işletme kuracak yabancı ülke vatandaşları.

4- Hizmet içi eğitim programına katılacak yabancı ülke vatandaşları.

5- Öğrenci değişim programları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu anlaşmalar veya benzeri eğitim amaçlı gelecek yabancı uyruklular.

6- Turizm amacıyla gelen yabancı ülke vatandaşları.

7- Halk sağlığını riske atacak hastalıklardan birine sahip olmayan ve tedavi için ülkeye gelen yabancı uyruklu vatandaşlar.

8- İdari ve adli makamlarca kararla Türkiye'de kalması gereken yabancı ülke vatandaşları.

9- İkamet izninin ikamet şartlarını kaybetmesi halinde kısa dönem ikamet iznine geçiş yapılacak yabancı uyruklular.

10- Türkçe dil öğrenme kursuna katılacak yabancı ülke vatandaşları.

11- Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde araştırma, eğitim ve staj gibi kurslara katılacak yabancı uyruklu vatandaşlar.

12- Öğrenimini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerdir.

13- Türkiye'de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve kapsamda yatırım yapacak yabancı ülke vatandaşları ile buna bağlı eş ve çocukları.

14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı ülke vatandaşları.

Kısa Dönem İkamet İçin Gerekli Belgeler

1- Pasaport veya benzeri belge.

2- Noter tasdikli kira sözleşmesi.

3- 4 adet vesikalık fotoğraf

4- Sağlık sigortası

5- Gelir tablosu

Kısa dönem ikamet izinleri için kalış nedenlerine göre ek evraklar istenebilir.

Aile İkamet İzni, Organizatörlerin Organizatörlere bağlı yabancı eşine (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı), ergenlik çağına girmemiş yabancı çocuğa ve evlat edinilmiş yetişkin bir çocuğa Aile İkamet İzni verilir. veya eşine bağımlıdır.

Uzun Dönem Oturma İzni

Türkiye'de kesintisiz ve oturma izni ile en az 8 yıl kalmış yabancı uyruklulara süresiz oturma izni verilebilir. Uzun dönem ikamet izni almak için gerekli şartlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1- 8 yıl kesintisiz ikamet.

2- Son 3 yılda herhangi bir sosyal yardım almamış olmak.

3- Yeterli ve düzenli bir sabit gelir.

4- Geçerli bir güncel sağlık sigortası.

Uzun Dönem İkamet İzni Belgeleri

1- En az 6 ay geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen resmi belge.

2- 4 adet vesikalık fotoğraf

3- Son 3 yıl içerisinde herhangi bir sosyal yardım almadığına dair e-imzalı/Kaşeli ve imzalı/mühürlü belge Kalacağı süre boyunca maddi gelirinin yeterli düzeyde olduğunu belirten e-imzalı/imzalı belge

4- Önceden almış olduğu oturma izni belgeleri (aslı yoksa fotokopileri)

5- Adli kayıt

6- Adres sistemine kayıtlı olduğuna dair belge (nüfus müdürlüklerinden alınacak mühürlü imzalı belge)

Winners Group, yatırımcılarını doğru ve güvenilir bir şekilde yönlendirmek için her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

Karşılaştırmak