Sağlık sistemi

Türkiye'de Sağlık Sistemi

Türkiye yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki kanuni hüküm açıklığa kavuşturur; Tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan “Herkesin sosyal güvenlik hakkı vardır”. Hem kamu hem de özel sağlık hizmetleri kolay erişilebilir ve uygun maliyetlidir.

Son yıllarda atılan devrim niteliğindeki adımlar, birçok alanda olduğu gibi Türkiye'nin de sağlık sisteminin tüm dünyada ön plana çıkmasına neden olmuştur. Medikal altyapı hızla gelişirken, yeni açılan sağlık ocakları ile yatak kapasitesi artırılmıştır. Modernleşen tıp eğitimiyle birlikte farklı alanlarda uzmanlaşan hekim sayısındaki artış, ülkenin estetik, göz ve kalp ameliyatları gibi birçok yeni alanda uzmanlık düzeyini artırmıştır.

Karşılaştırmak