Oturma izni

Türkiye'de Oturma İzni

Türkiye'de ikamet izni için vize veya vize muafiyetinizin belirlediği süreden veya fazladan 90 günden fazla kalmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların ikamet izni almaları gerekmektedir. Yabancılar için statülerine göre 6 çeşit ikamet izni vardır ve bu izinler alt kısımdaki maddelerde belirtilmiştir.

Kısa Dönem İkamet İzni

Maddelerde belirtilen bölüme uyan yabancı uyruklu vatandaşlar sadece kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunacaklardır.

1- Bilimsel araştırma amacıyla gelen veya gelen yabancılar.

2- Türkiye'de gayrimenkulü bulunan yabancı ülke vatandaşları.

3- Ticari yatırım veya işletme kuracak yabancı ülke vatandaşları.

4- Hizmet içi eğitim programına katılacak yabancı ülke vatandaşları.

5- Öğrenci değişim programları, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu anlaşmalar veya benzeri eğitim amaçlı gelecek yabancı uyruklular.

6- Turizm amaçlı gelen yabancı ülke vatandaşları.

7- Halk sağlığını riske atacak hastalıklardan birine sahip olmayıp tedavi amacıyla ülkeye gelen yabancı uyruklu vatandaşlar.

8- İdari ve adli makamların kararları ile Türkiye'de kalması gereken yabancı ülke vatandaşları.

9- İkamet tezkeresinin ikamet şartlarını kaybetmesi halinde kısa dönem ikamet iznine nakledilecek yabancı uyruklu vatandaşlar.

10- Türkçe öğrenme kursuna katılacak yabancı ülke vatandaşları.

11- Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde araştırma, eğitim ve staj gibi kurslara katılacak yabancı uyruklular.

12- Türkiye'de öğrenimini tamamlayan öğrenciler, mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde başvuran yabancı uyruklu öğrencilerdir.

13- Türkiye'de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve kapsamda yatırım yapacak yabancı ülke vatandaşları ile buna bağlı eş ve çocukları.

14- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı ülke vatandaşları.

Kısa Süreli İkamet İçin Gerekli Evraklar

1- Pasaport veya benzeri belge.

2- Noter tasdikli kira sözleşmesi.

3- 4 adet vesikalık fotoğraf

4- Sağlık sigortası

5- Gelir tablosu

Kısa dönem ikamet izinleri için, kalış nedenlerine bağlı olarak ek ek belgeler talep edilebilir.

Aile İkamet İzni, Organizatörlere bağlı yabancı eşe (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı), ergenliğe girmemiş yabancı çocuğa ve evlat edinilmiş yetişkin bir çocuğa verilir. veya eşine bağlıdır.

Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye'de kesintisiz ve ikamet tezkeresi ile en az 8 yıl kalmış yabancı uyruklulara süresiz ikamet izni verilebilir. Uzun dönem ikamet izni almak için gerekli şartlar maddelerde aşağıda belirtilmiştir.

1- 8 yıl kesintisiz ikamet.

2- Son 3 yıl içinde herhangi bir sosyal yardım almamış olmak.

3- Yeterli ve düzenli bir sabit gelir.

4- Geçerli bir güncel sağlık sigortası.

Uzun Dönem İkamet İzni Belgeleri

1- En az 6 ay geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen resmi belge.

2- 4 adet vesikalık fotoğraf

3- Son 3 yıl içerisinde herhangi bir sosyal yardım almadığını gösteren e-imzalı/kaşeli ve imzalı/mühürlü belge Kalacağı dönemde yeterli maddi gelir düzeyine sahip olduğunu gösteren e-imzalı/imzalı belge

4- Önceden almış olduğu ikamet tezkeresi belgeleri (aslı yoksa fotokopileri)

5- Adli sicil kaydı

6- Adres sistemine kayıtlı olduğuna dair belge (nüfus müdürlüklerinden alınacak mühürlü imzalı belge)

Winners Group, yatırımcılarını doğru ve güvenilir bir şekilde yönlendirmek için her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

kazananlar-grubu-türkiye-gayrimenkul-logosu

Bizimle iletişime geç