TAPU – Tapu

Tapu Tapusu

Türkiye'de tapu senedine “Tapu” denir. Bir mülkün mülkiyet haklarını kanıtlamak için resmi ve yasal bir belgedir. Taşınmazın konum, mal sahibi, tip, boyut bilgilerini kaydeder.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – TKGM) tapu sicil ve arşiv merciidir. Türkiye'nin her ilinde TKGM'nin tapu müdürlükleri bulunmaktadır.

Türkiye'deki tüm mülkler mülk sahibidir. Türkiye'de bir mülke sahip olduğunuzda, üzerinde tam mülkiyet hakkınız olur ve ailenizin ölümünüzden sonra miras (veraset) hakkı vardır.

Türkiye'de Tapu Devir İşlemleri Nasıl İşler?

Tapu devri, satıcının başvurusu ile ilgili olarak tapu dairelerinde gerçekleşir. Başvurular hafta içi öğlen saatlerine kadar kabul edilmektedir. Alıcıların başvuru sırasında tapu dairesinde bulunmalarına gerek yoktur.

Tapu devri için gerekli belgeler şunlardır:

  • Tercümesi ve orijinal alıcının pasaportu,
  • Alıcının vergi numarası,
  • Kimlik bilgi formu beyanı,
  • Değerlendirme raporu,
  • Mevcut tapu,
  • Satıcının Kimliği

Winners Group, gerekli belgelerin hazırlanmasından nihai imzalara kadar ücretsiz satış sonrası hizmetler kapsamında müşterileri için tapu sürecini takip etmektedir.

Tapu Tercümesi

Taşınmaz bilgileri – Emlak Bilgileri: Gayrimenkulün adresi ile ilgili bilgiler Emlak Bilgileri: Gayrimenkulün adresi ile ilgili bilgiler

İl – Şehir

İlçe – İlçe

Mahalle/Köy – İlçe/Köy

Ada – Arsa / blok

Parsel – Parsel

Yüzölçümü – Arazinin alanı/büyüklüğü

Niteliği – Bina, boş veya ekili arazi olup olmadığı

Bağımsız Bölüm – Bağımsız Bölüm: Daire, ev vb. bağımsız birime ilişkin bilgiler.

Arsa Payı – Arsa payı (arsanın ne kadarı bağımsız birime aittir.)

Proje m² – Proje alanı

Blok/Giriş/Kat No – Blok/Giriş/Kat No

Bağımsız Bölüm No – Bağımsız Ünite Numarası

Cilt/Sayfa No – Cilt/Sayfa no

Malik bilgileri – Mal Sahibi Bilgileri: Mülk sahipleri hakkında bilgiler

Adı Soyadı/Baba Adı – Mevcut sahip(ler)in ve babasının adı/isimleri. Türkiye'de tapularda birden fazla sahip görünebilir

Hissesi – Paylaş

Tescile ilişkin bilgiler – Kayıt bilgileri: Gayrimenkulün yeri, fiyatı ve türü ile ilgili bilgiler

Taşınmaz Tipi/No – Emlak Tipi/No

Edinme Şebebi – Mülkün satın alınma nedeni ve kimlere satıldığı

İşlem Bedeli – Gayrimenkulün satın alma bedeli

Konum Bilgisi – Adres bilgileri (QR Code)

Tescil Tarihi/Yevmiye No – Tarihte Kayıt

Karşılaştırmak