Dina sökresultat

Fullmakt

Publicerat av kosmos den 05/01/2024
0

Fullmakt (förkortat POA) är ett vanligt använt instrument i Turkiet för att effektivisera processerna för överföring av lagfart, vilket eliminerar behovet av tidskrävande resor. När du beviljar någon en POA, anger du i princip, "Du kan agera å mina vägnar för dessa befogenheter," och för alla transaktioner som utförs med en POA som beviljats av dig kommer du att hållas ansvarig. Därför är det tillrådligt att endast bevilja fullmakt till professionella fastighetsmäklare eller registrerade och certifierade advokater. Det rekommenderas också att tillhandahålla POA för en begränsad varaktighet och endast för de specifika befogenheter som advokaten skulle kräva. Att ge en allmän POA med fulla befogenheter avråds starkt.

En fullmakt bör endast omfatta befogenheter som är nödvändiga för specifika förfaranden, vanligtvis inklusive befogenhet att köpa fastigheter för din räkning och skaffa el- och vattenanslutningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras

Jämför objekt