Výsledky vyhledávání

Registrace nemovitostí v Turecku

Po dokončení vašeho rozhodnutí o koupi bytu v Turecku, výběru vhodné nemovitosti, setkání s prodávajícím a důkladném projednání všech aspektů transakce následuje klíčová fáze registrace nemovitosti. To vyžaduje přípravu a sestavení komplexního souboru dokumentů, naplánování schůzky s odborníky a pečlivé řešení každé složitosti procesu nákupu a prodeje.

Společně s Winners Group se za pár dní stanete majitelem vysoce výnosných nemovitostí v Turecku. Vyřešíme všechny problémy za vás!

Jakými fázemi budou muset cizí občané při registraci nemovitosti projít?

Dokumenty

Po výběru vhodné nemovitosti je prvním krokem uzavření kupní a prodejní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. K tomu je potřeba pouze jeden doklad – cestovní pas.

Je důležité si uvědomit, že samotná podepsaná dohoda neusnadňuje převod vlastnictví z jedné strany na druhou. Tento dokument spíše slouží ke stanovení a zaznamenání obchodních podmínek koupě, včetně ceny, podrobností o nemovitosti, adresy, pasových údajů prodávajícího i kupujícího, postupu a lhůty pro vzájemné vypořádání, jakož i práva a sankce spojené s jakýmkoli porušením smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, napsaných jak v turečtině, tak v mateřském jazyce investora.

Při podpisu smlouvy se očekává, že kupující složí zálohu ve výši 5-10% z celkové hodnoty nemovitosti, která slouží jako ukazatel jeho závazku a serióznosti vůči transakci.

Registrace daňového čísla

Pro dokončení nákupu nemovitosti v Turecku je nezbytné získat DIČ, které je povinným požadavkem pro všechny zahraniční investory. Toto daňové číslo je nezbytné k dokončení smlouvy a je vyžadováno všemi institucemi v Turecku. Umožňuje vám zaregistrovat nemovitost, otevřít si bankovní účet, získat povolení k pobytu, podepsat smlouvy o veřejných službách a získat přístup k internetu a telefonním službám.

DIČ lze získat od místního finančního úřadu (vergi dairesi) v místě ubytování. K získání DIČ musí žadatel podat odpovídající žádost a předložit svůj pas daňovému úředníkovi.

S pomocí agentury Winners Group získáte individuální daňové číslo během pouhých třiceti minut.

Vydání plné moci v Turecku

Pokud si nepřejete zůstat v Turecku po celou dobu a vyřizovat potřebné papírování, můžeme vyřídit všechny záležitosti a jednat jako váš oficiální zástupce ve vládních agenturách.

V tomto scénáři je nutné získat notářsky ověřenou plnou moc pro zástupce od společnosti Winners Group. Tento dokument je platný po určitou dobu a je ověřen notářem za přítomnosti soudního překladatele. Naše služby nabízíme jako zástupce pro naše klienty zdarma.

Vystavení plné moci sice není povinné, ale může investorovi zefektivnit proces nákupu nemovitosti a zmírnit případná rizika.

Zápis vlastnictví

Při koupi bytu se vystavují různé doklady. Jedná se o plánovanou schůzku na Katastrálním úřadě, kde se sejde prodávající, kupující nebo jejich zástupci spolu se specialistou realitní kanceláře a státním překladatelem. Právě na této schůzce je dokončena koupě domu v Turecku a novému majiteli je předán TAPU, který slouží jako list vlastnictví.

Během této fáze je nezbytné dokončit celou platbu předchozímu majiteli a uhradit všechny daně a související registrační poplatky. TAPU je obvykle doručeno přibližně do pěti dnů. Za zmínku stojí, že na katastrálním listu může být uvedeno více vlastníků.

TAPU má velký význam, protože je primárním dokumentem, který právně potvrzuje vlastnictví nemovitosti. Jeho legitimita je nezpochybnitelná i u soudu.

Registrace technického pasu a přepážek

Dokončení procesu zahrnuje uzavření smluv o veřejných službách a získání technického pasu pro zařízení ve vašem vlastnictví.

V případě koupě bytu od developera budou poskytnuty nové předplatné vody a elektřiny. Pokud je však byt získán na sekundárním trhu, bude nutné obnovit smlouvy, které dříve podepsali bývalí majitelé.

V Turecku je individuální technický pas označován jako Iskan. Tento doklad se získává při nákupu bytů v novostavbách. Pokud je byt zakoupen na sekundárním trhu, Iskan by již měl být vydán.

Tým společnosti Winners Group je schopen za vás vyřídit všechny záležitosti týkající se registrace Iskan a komunálních služeb.

Porovnejte nabídky