Arama sonuçlarınız

Türkiye'de Gayrimenkul Tescili

Türkiye'de daire satın alma kararınızı kesinleştirdikten, uygun mülkü seçtikten, satıcıyla görüştükten ve işlemin tüm yönlerini ayrıntılı olarak tartıştıktan sonra, sonraki önemli aşama, gayrimenkulün tescil prosedürünü içerir. Bu, kapsamlı bir dizi belgenin hazırlanmasını ve derlenmesini, uzmanlarla bir toplantı planlanmasını ve alım satım sürecindeki her karmaşıklığın titizlikle ele alınmasını gerektirir.

Winners Group ile birlikte birkaç gün içinde Türkiye'de yüksek getirili gayrimenkullerin sahibi olacaksınız. Sizin için tüm sorunları ele alacağız!

Yabancı vatandaşların gayrimenkul tescili sırasında hangi aşamalardan geçmesi gerekecek?

Belgeler

Uygun mülkün seçilmesinin ardından ilk adım, satıcı ile alıcı arasındaki alım-satım sözleşmesinin sonuçlandırılmasıdır. Bunu başarmak için yalnızca tek bir belgeye ihtiyacınız var: Pasaport.

İmzalanan bir anlaşmanın tek başına mülkiyetin bir taraftan diğerine aktarılmasını kolaylaştırmadığını unutmamak önemlidir. Aksine, bu belge, maliyet, gayrimenkulle ilgili ayrıntılar, adres, hem satıcının hem de alıcının pasaport bilgileri, karşılıklı uzlaşmalara ilişkin prosedür ve zaman çizelgesi ve ayrıca Sözleşmenin ihlaliyle ilgili haklar ve cezalar. Sözleşme, hem Türkçe hem de yatırımcının ana dilinde olmak üzere iki nüsha halinde hazırlanır.

Sözleşmenin imzalanması sırasında, alıcının toplam mülk değerinin 5-10% tutarında bir depozito sağlaması bekleniyor; bu, işleme yönelik kararlılığının ve ciddiyetinin bir göstergesi olarak hizmet ediyor.

Vergi numarasının kaydedilmesi

Türkiye'de gayrimenkul alımını tamamlamak için tüm yabancı yatırımcılar için zorunlu olan VKN'nin alınması şarttır. Bu vergi numarası, sözleşmenin sonuçlandırılması için gereklidir ve Türkiye'deki tüm kurumlar tarafından istenmektedir. Mülkü kaydetmenize, banka hesabı açmanıza, oturma izni almanıza, kamu hizmeti sözleşmeleri imzalamanıza, internet ve telefon hizmetlerine erişmenize olanak tanır.

TIN, mülkün bulunduğu yerdeki yerel Vergi dairesinden (vergi dairesi) alınabilir. TIN'i almak için başvuru sahibinin ilgili bir başvuruda bulunması ve pasaportunu vergi memuruna ibraz etmesi gerekir.

Winners Group ajansının yardımıyla yalnızca otuz dakika içinde bireysel vergi numarası alabilirsiniz.

Türkiye'de vekaletname verilmesi

Sürenin tamamı boyunca Türkiye'de kalmak ve gerekli evrak işlerini halletmek istemiyorsanız, tüm konuları ele alabilir ve resmi kurumlardaki resmi temsilciniz olarak hareket edebiliriz.

Bu senaryoda Winners Grup şirketinden bir temsilci için noter onaylı vekaletname alınması gerekmektedir. Bu belge belirli bir süre için geçerlidir ve yeminli tercüman huzurunda noter tarafından onaylanır. Müşterilerimize vekil olarak hizmetlerimizi hiçbir ücret ödemeden sunuyoruz.

Vekaletname verilmesi zorunlu olmasa da, yatırımcı için gayrimenkul satın alma sürecini kolaylaştırabilir ve olası riskleri azaltabilir.

Mülkiyet kaydı

Bir daire satın alırken çeşitli belgeler düzenlenir. Süreç, satıcının, alıcının veya temsilcilerinin, bir emlakçı uzmanı ve bir devlet tercümanıyla birlikte Kadastro Ofisinde planlanmış bir toplantıyı içerir. Bu toplantıda evin Türkiye'deki satın alımı sonuçlandırılıyor ve yeni sahibine mülkiyet belgesi görevi gören TAPU veriliyor.

Bu aşamada, önceki sahibine ödemenin tamamının yapılması ve tüm vergilerin ve ilgili kayıt ücretlerinin ödenmesi esastır. TAPU genellikle yaklaşık beş gün içinde alınır. Kadastro sertifikasında birden fazla malikin listelenebileceğini belirtmekte fayda var.

TAPU, gayrimenkulün sahipliğini yasal olarak doğrulayan birincil belge olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Mahkemede bile meşruiyeti tartışılmaz.

Teknik pasaport ve kontuarların kaydı

Sürecin tamamlanması, hizmet sözleşmelerinin imzalanmasını ve mülkiyetiniz altındaki tesis için teknik pasaportun alınmasını içerir.

Bir geliştiriciden daire satın alınması durumunda yeni su ve elektrik abonelikleri sağlanacak. Ancak dairenin ikincil piyasada edinilmesi durumunda eski maliklerin daha önce imzaladığı sözleşmelerin yenilenmesi gerekecektir.

Türkiye'de bireysel teknik pasaporta İskan adı verilmektedir. Bu belge yeni yapılan binalarda daire satın alınırken alınır. Daire ikincil piyasadan satın alınmışsa İskan'ın zaten verilmiş olması gerekirdi.

Winners Group şirketindeki ekip, İskan'ın tescili ve kamu hizmetlerine ilişkin tüm konuları sizin adınıza yönetebilecek kapasitededir.

Listeleri Karşılaştır